Skip to content

Gjølstad Gård AS forhandler produkter som gir norske bønder merutbytte med lavere miljøbelastning. Produktene har blitt testet ut og brukes i egen gårdsdrift. Dette har resultert i økt produksjon, bedre dyrehelse og dermed forbedret lønnsomhet på gården.

NutriFibre Såfrø

NutriFibre er en grasfrøblanding basert på mykbladet strandsvingel, spesielt tilpasset melkekyr.

Maxammonkorn

Maxammonkorn er et alkalisk dyrefôr, produsert av korn fra norske bønder.

Ensileringsmiddel

SiloSolve® er et bakteriebasert ensileringsmiddel til forbedret ensilering og stabilitet i siloen.

Bolus til storfe

Er en bolus til storfe, som dekker behovet for sporstoffene selen, jod, kobolt, kobber i 6 måneder.

Gjølstad Gård AS forhandler produkter som gir norske bønder merutbytte med lavere miljøbelastning. Produktene har blitt testet ut og brukes i egen gårdsdrift. Dette har resultert i økt produksjon, bedre dyrehelse og dermed forbedret lønnsomhet på gården.

Nutrifibre

Stadig flere melkeprodusenter har oppdaget fordelene med grasfrøblandingen NutriFiber.

Maxammon

Maxammonkorn er et alkalisk dyrefôr, produsert av korn fra norske bønder. Fôret gir bedre vekst, og

SiloSolve FC

Grovfôret er bondens mest verdifulle innsatsfaktor. Det er avgjørende at graset ensileres godt og

Gjølstad Gård - Produkter
Erlend Røhnebæk, daglig leder på Gjølstad Gård

Gjølstad Gård AS

Gjølstad Gård AS kjøper lokalt korn, produserer og selger ferdig Maxammonbehandlet korn til drøvtyggerfôr. Vi forhandler også flere typer mineraler til drøvtyggere samt SiloSolve bakteriebaserte ensileringsmiddler.

Hvorfor velge oss?

Gjølstad Gård AS har lang og god erfaring med produktene

Rask og god service

Vi har produktene på lager og de leveres raskt.

Kvalitet

Alle våre produkter har fokus på kvalitet

Fokus på klima

Dette er en veldig viktig del av våre produkter

Faglig dyktighet

Vi har langerfaring med våre produkter

form our blog

Take a look to our recent posts and updates.

Nyhetsbrev

Ønsker du tilsendt vårt nyhetsbrev