Skip to content

Dyrk ditt eget kraftfôr!

NutriFibre er en grasfrøblanding basert på en mykbladet strandsvingel, utviklet av Barenbrug spesielt tilpasset høyproduktive melkekyr. Det er spesielt 3 ting som skiller dette graset fra andre grasarter:

  • Høyere andel fordøyelig fiber (1% økt fiberfornøyelighet i graset gir 3,5% økt melkemengde).
  • Høy total protein- og energiproduksjonen per dekar.
  • Mineraleffektiv og klimaresistent på grunn av det kraftige rotsystemet.

NutreFibre fra Barenburg

Barenbrug er ett av verdens ledende selskap på foredling av grasfrø til både landbruk, park og idrett. De er til stede på 6 kontinenter, 20 land og har 840 ansatte.

Gjølstad Gård AS er enedistributør for NutriFiber i Norge.

Nutrifibre med lange røtter

Høyest proteininnhold 

NutriFibre® gir den høyeste totale protein- og energiproduksjonen per dekar sammenliknet med andre grasarter. Det er grunnen til at NutriFibre® gjør det mulig for bønder å redusere kostnadene til innkjøp av kraftfôr, og dermed redusere produksjonskostnadene. 

Et tre år langt forskningsprosjekt demonstrerer at NutriFibre® gir 30% mer tørstoff, og 30% mer protein enn flerårig raigras. Med riktig stell av enga vil kvaliteten og mengde bli opprettholdt i mange år. NutriFibre® har lang levetid og kommer til å produsere store avlinger i minst fem år. 

Mineraleffektivitet

På grunn av de lange røttene til NutriFibre® utnyttes 96% av næringsstoffene i jorda (nitrogen, fosfor og kalium).

Fordi NutriFibre® utnytter gjødsla optimalt og gjenveksten er hurtig.

Dette gir bonden større produksjon med samme mengde gjødsel, sammenlignet med andre grasarter. I tillegg gir det mindre utvasking av næringsstoffer.

 

Klimaresistent

NutriFibre® tåler lange tørkeperioder.Under tørken tar NutriFibre® opp vann fra dypere jordlag. Fordi det er ett bladgras med dypt rotsystem, gir det hurtig gjenvekst, og 47% høyere avling i tørkeperioder enn Raigras. 

I veldig våte perioder vil det samme gode rotsystemet til NutriFibre® ha en drenerende effekt. Det gjør enga mer holdbar, og den tåler kjøring i våte perioder. 

Friske dyr

Fibersammensetningen i bladene i i NutriFibre® stimulerer drøvtyggingen. Høy drøvtyggingsaktivitet gir god vomhelse. Friske kyr produserer mer melk. Sur vom er ett problem på mange melkebruk, og ofte er det ett skjult problem.

Det rammer vanligvis høyproduktive kyr som får for høy andel sukkerarter og stivelse i rasjonen, i forhold til fordøyelig fiber. Sur vom fører til lavere ytelse, lavere innhold av fett og protein, og ikke minst helseproblemer med dårlig fruktbarhet og klauvhelse.

Klikk HER for bestilling og pris!