Skip to content
nutrifibre-logo

Stadig flere melkeprodusenter har oppdaget fordelene med grasfrøblandingen NutriFibre. Suksessfaktoren er en høyere andel fordøyelig fiber, og en botanisk sammensetning som gir høyere avling. Høy fiberfordøyelighet gir umiddelbar respons på fett og proteininnhold i melka, men også på melkemengden. 1% økt fiberfordøyelighet gir 3,5% økt melkemengde. NutriFiber er basert på mjukbladet strandsvingel og hvitkløver. Det kraftige rotsystemet sikrer god vanntilgang, og utnyttelse av næringsstoffene fra jord og gjødsel.

DEN NYE GRASTEKNOLOGIEN

Grunnlaget for NutriFibre er en mykbladet strandsvingel utviklet av Royal Barenbrug-gruppens internasjonale avlsprogram «Grass for highly productive dairy cattle» (gras til høyproduktivemelkekyr).

NutriFibre-teknologien kombinerer mineraleffektivitet, høy proteinproduksjon, lettfordøyelige, fiberrike cellevegger og ett kraftig rotsystem.

Nutrifibre med lange røtter

Høyest proteininnhold 

NutriFibre® gir den høyeste totale protein- og energiproduksjonen per dekar sammenliknet med andre grasarter. Det er grunnen til at NutriFibre® gjør det mulig for bønder å redusere kostnadene til innkjøp av kraftfôr, og dermed redusere produksjonskostnadene. 

Et tre år langt forskningsprosjekt demonstrerer at NutriFibre® gir 30% mer tørstoff, og 30% mer protein enn flerårig raigras. Med riktig stell av enga vil kvaliteten og mengde bli opprettholdt i mange år. NutriFibre® har lang levetid og kommer til å produsere store avlinger i minst fem år. 

Friske dyr

Fibersammensetningen i bladene i i NutriFibre® stimulerer drøvtyggingen. Høy drøvtyggingsaktivitet gir god vomhelse. Friske kyr produserer mer melk. Sur vom er ett problem på mange melkebruk, og ofte er det ett skjult problem.

Det rammer vanligvis høyproduktive kyr som får for høy andel sukkerarter og stivelse i rasjonen, i forhold til fordøyelig fiber. Sur vom fører til lavere ytelse, lavere innhold av fett og protein, og ikke minst helseproblemer med dårlig fruktbarhet og klauvhelse. 

Klimaresistent

NutriFibre® tåler lange tørkeperioder.Under tørken tar NutriFibre® opp vann fra dypere jordlag. Fordi det er ett bladgras med dypt rotsystem, gir det hurtig gjenvekst, og 47% høyere avling i tørkeperioder enn Raigras. 

I veldig våte perioder vil det samme gode rotsystemet til NutriFibre® ha en drenerende effekt. Det gjør enga mer holdbar, og den tåler kjøring i våte perioder. 

Mineraleffektivitet

På grunn av de lange røttene til NutriFibre® utnyttes 96% av næringsstoffene i jorda (nitrogen, fosfor og kalium). 

Fordi NutriFibre® utnytter gjødsla optimalt og gjenveksten er hurtig. 

Dette gir bonden større produksjon med samme mengde gjødsel, sammenlignet med andre grasarter. I tillegg gir det mindre utvasking av næringsstoffer. 

Klikk HER for å be om mer informasjon!