Skip to content

Om oss

Vi produserer og selger Maxammonkorn av bygg, hvete og havre med svært konkurransedyktige priser. Maxammonkornet består av 99% norsk, kortreist og dermed bærekraftig korn. I tillegg til Maxammonkorn tilbyr vi flere produkter som kan være med på å skape et godt fjøsmiljø.

Gjølstad Gård AS

  • Forhandler smarte produkter
  • Biokjemi som har revolusjonert jordbruket de siste 10 årene (Når forskning møter jordbruk, kan store ting skje)
  • Deler kunnskapen vi har til våre kunder

Gjølstad Gård AS kjøper lokalt korn, produserer og selger ferdig Maxammonbehandlet korn til drøvtyggerfôr. Vi forhandler også flere typer mineraler til drøvtyggere samt SiloSolve bakteriebaserte ensileringsmiddler.

Erlend Røhnebæk, daglig leder på Gjølstad Gård

Gjølstad Gård AS ble etablert av Guri og Erlend Røhnebæk i 2014. Forretningsideen er «å forhandle produkter og løsninger som gir norske bønder et merutbytte. 

Gjølstad Gård AS ble etablert av Guri og Erlend Røhnebæk i 2014. Forretningsideen er «å forhandle produkter og løsninger som gir norske bønder et merutbytte. Produktene skal skille seg ut ved at de bidrar til god produksjon gjennom god dyrehelse, og at de gir en lavere miljøbelastning enn tradisjonelle produkter»

Bakgrunnen for å starte bedriften var at både Guri og Erlend Røhnebæk har vært aktive bønder i over 30 år. De har i dag om lag 400 storfe i kjøttproduksjon, samt kornproduksjon. De to gründerne har hatt et ønske om å ikke bare gå i opptråkkede spor, men også latt seg inspirere av hvordan de flinkeste bøndene i andre land gjør det. 

0 +
Tons of harvesta
0 +
Units of Cattle
0 +
Hectares of farm
0 %
Units of technic
Daglig leder på Gjølstad Gård, Erlend Røhnebæk

Erlend Røhnebæk

Daglig leder

90 69 08 77 - erlend@gjolstadgard.no

Peder

Peder Gjølstad Røhnebæk

Prosjektleder

97 48 57 41 - peder@gjolstadgard.no

Ole Sverre Larsen - Gjølstad Gård

Ole Sverre Larsen

Salg/Kundeoppfølging

92 05 52 54 - osl@gjolstadgard.no