Skip to content

Bolus fra bimeda dekker behovet for sporstoffene selen, jod, kobolt og kobber til storfe i 6 måneder.

Mangel på noen av disse sporstoffene gjør at de finstemte mekanismene i hormonproduksjonen svikter og kan gi følgende konsekvenser:

 • Harde fødsler
 • Svake kalver uten sugerefleks
 • Dårlig råmjølkskvalitet og immunitet
 • I neste fase problemer med å få kalv i kua

Vi har erfart, blant annet på egne kuer, at å tilføre sporstoffer gjennom bolus har løst disse problemene.

Fordeler med Bimeda sin unike bolus:

 • Ingen gjetting – leverer nøyaktig samme mengde selen, jod, kobolt og kobber hver eneste dag, i nivåer som er kompatible med dyrets daglige behov.
 • Leverer sporstoffer som er avgjørende for videre helse og fruktbarhet
 • Unik løselig glassformulering
 • Unik tilgjengelighet av ionisk kobber og kobolt i vomma

Ammeku er spesielt utsatt for mangel på sporstoff

Fôrrasjonen til ammeku inneholder ofte lite kraftfôr, og de får dermed i seg mindre sporstoffer enn storfe som spiser mer kraftfôr. Det er i tillegg lite selen i norsk og europeisk korn, og nærmest ikke noe selen i ensilert gras eller halm. Ammeku er derfor spesielt utsatt for mangel på selen, men også de andre sporstoffene. Innlegging av CoseICure bolus sørger for at dette ikke blir et problem.

Riktig dosering:

 • Drøvtyggende storfe over 2 måneder med vekt mellom 100-250 kg: 1 bolus.
 • Drøvtyggende storfe over 2 måneder med vekt over 250 kg: 2 bolus.
 • Ikke-drøvtyggende kalver eller storfe under 100 kg skal ikke gis bolus.

Daglig tilførsel til storfe (i en typisk 5 måneders periode) ved innførsel av 2 CoseICure bolus:

 • 178 mg kobber
 • 13,33 mg jod
 • 2 mg selen
 • 6,67 mg kobolt

*Bolusen vil vare i
4,5-6 måneder avhengig av fôrrasjonen til dyret.

Hver bolus inneholder:

 • 13,4% w/w kobber
 • 1,0% w/w jod
 • 0,15% w/w selen
 • 0,5% w/w kobolt

*w/w er vekt per vekt. En bolus veier ca. 100 g. Det betyr at det er 13.4 gram kobber i en bolus.

Klikk HER for å bestilling og pris!