Skip to content
Maxammon logo
Maxammonkorn er et alkalisk dyrefôr, produsert av korn fra norske bønder. Fôret er rikt på ammoniakk, og stimulerer derfor til at mikrobene i vomma produserer det viktige mikrobeproteinet.

Det ble først utprøvd i Norge på kjøttfebesetningen til Guri og Erlend Røhnebæk på Gjølstad. Det ga umiddelbar effekt, med en økning av tilvekst på 200 g/dag. I tillegg til at avføringen ble fastere, dyra ble renere, og behovet for strø ble redusert.

Forsøk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har vist at det er mulig å øke Energi korrigert melk (EKM) ved bruk av Maxammonbehandlet havre til melkekuer. Det ble i tillegg opprettholdt en høy andel fett i melka.

Årsaken til økningen er den høye pH’en i Maxammonkornet. Den gir et bedre forhold for vommikrobene, slik at vommiljøet blir mer stabilt. Dette gjør også at den mikrobielle nedbrytningen av grovfôret fungerer mer effektivt, og fôrutnyttelsen til dyret øker. Det produseres altså mer melk på mindre fôr, det er lønnsomt. Les mer om resultatene her.

Det er selskapet Harbro som leverer Maxammon. Etablert i Skottland i 1977 og leverer 900 000 tonn dyrefôr hvert år til 25 land.

Egenskaper:

  • Øker kornets proteininnhold med 30%+
  • Øker pH-nivået i vomma
  • Øker fordøyeligheten på hele rasjonen
  • Forbedrer vommiljøet
  • Forbedrer dyras produksjonsevne

Leveranse:

Vi leverer valset, Maxammonbehandlet korn av alle norske kornslag. 
Kornet kan leveres på følgende måter:

  • Blåst i silo
  • Tippet løst på gulv
  • Storsekk eller rundball
  • Vi leverer også HEL maxammonhavre som fungerer like bra og til en lavere pris.

        Store partikler gir lav vombelastning

                    Lokalt korn foredles til Maxammonkorn og selges til bønder med drøvtyggere

Klikk HER for å bestilling og pris!