Skip to content
Maxammon logo
Maxammonkorn er et alkalisk dyrefôr, produsert av korn fra norske bønder. Fôret gir bedre vekst, og bedre melkeproduksjon.  Siden fôret er rikt på ammoniakk, stimulerer det produksjonen av mikrobeprotein – slik at behovet for bruk av soya reduseres. Dette bidrar til et mer bærekraftig landbruk.

Kua er en proteinfabrikk. Mikrobene som lever i ku-vomma kan utnytte nitrogenet fra proteinet som er nedbrutt, til å bygge opp høyverdig protein. Dette proteinet har alle essensielle aminosyrer. Mikrobe-proteinet fraktes deretter bakover i fordøyelsessystemet, og fordøyes i tarmen på samme måte som hos enmagede dyr. Mikrobe-proteinet har en svært god aminosyresammensetning og er drøvtyggernes hovedproteinkilde.

I Maxammonkorn er nitrogenet konvertert til ammoniakk. Ved å gi drøvtyggere dette, blir det flere av de mikrobene som lever av ammoniakken, og som selv blir til mikrobe-protein når de dør. Dermed har du brukt kua di til å produsere enda mer høyverdig protein selv, og du sparer samtidig miljøet for import av soya og raps.  Rett og slett en vinn-vinn-situasjon!

3 egenskaper:

  • Økt proteininnhold i kornet med 50%
  • Øker fordøyligheten på hele rasjonen
  • Kornet er alkalisk

Store partikler gir lav vombelastning

Miljøavtrykk

Innkjøp av lokalt korn som foredles til Maxammonkorn og deretter selges til storfebønder

Klikk HER for å bestilling og pris!