NutriFibre – Root to success

nutrifibre

NutriFibre er gras med et sterkt, imponerende rotsystem og nærings- og proteinrike blader. NutriFibre gir
en fordel sammenlignet med de grasarter som tradisjonelt sett dyrkes av melkebønder

Les mer