Skip to content
nutrifibre

NutriFibre er gras med et sterkt, imponerende rotsystem og nærings- og proteinrike blader. NutriFibre gir en fordel sammenlignet med de grasarter som tradisjonelt sett dyrkes av melkebønder, når det gjelder de fire punktene som beskrives nedenfor.

  • Høyest proteininnhold NutriFibre gir høy avkastning og er proteinrikt
  • Klimaresistent NutriFibre setter imponerende dype røtter
  • Mineraleffektiv NutriFibre bruker mineraler fra dypere jordlag
  • Friske kyr Nutrifiber gir effektive fibre som stimulerer drøvtyggingsaktivitet hos kyr
  • Grasfrøblandinger med NutriFibre gir bønder økt mengde fordøyelig fiber. NutriFibre-teknologien gir bønder en løsning for gårdsdriften under mange forskjellige forhold. Et stort antall bønder i Europa har allerede valgt NutriFibre og dets mange fordeler og fôrer kyrne sine med dette graset med svært gode resultater.

Høyest proteininnhold

NutriFibre gir den høyeste totale protein- og energiproduksjonen per dekar sammenlignet med andre grasarter. Det er grunnen til at NutriFibre gjør det mulig for bønder å redusere kostnadene som til innkjøp av kraftfôr, og dermed redusere produksjonskostnadene.

Etter såing bruker NutriFibre mye energi på utviklingen av rotsystemet sitt. Dette forklarer hvorfor NutriFibre har en tregere start enn andre grasarter det første året. Etter at graset har utviklet et omfattende underjordisk system, blir produksjonen høy.

Et treårig forskningsprosjekt har vist at NutriFibre gir 30 % mer tørrstoff og 30 % mer protein enn flerårig raigras

Med riktig stell av enga kan fôrkvaliteten bli perfekt opprettholdt i mange år. NutriFibre har lang levetid og kommer til å produsere store avlinger med uforminsket produktivitet i opptil ti år.

Høyere melkeproduksjon

Kyr spiser mer fôr hvis rasjonen deres inneholder NutriFibre. Det reduserer også passeringshastigheten til hele rasjonen gjennom kua. Dette muliggjør mer effektiv bruk av tilgjengelige næringsstoffer, noe som igjen gir høyere melkeproduksjon.

Bortsett fra økt melkeproduksjon øker ei frisk vom også melkens fett- og proteininnhold.

nutrifibre tabell

Forskjell i proteinresultat mellom NutriFibre og flerårig raigras

Kilde: Louis Bolk Instituut (NL), 2011

NutriFibre er gras med et sterkt, imponerende rotsystem og nærings- og proteinrike blader.

Klikk HER for å bestille og pris!