Sikre resultater med Maxammon

Vi vil gjerne minne om de positive resultatene vi fant i ett Maxammonforsøk som ble gjennomført av Universitetet i Poznan, Polen.

Dette uavhengige forsøket på melkekyr midt i laktasjonen, sammenlignet ubehandlet korn + soya, med den samme rasjonen med Maxammonbehandling av kornet (minus soya). Konklusjonene er:

Økt ph i vomma 6,0 vs 5,7.
Økt andel flyktige fettsyrer ( energiproduksjon fra vomma) + 15%
Økt bakterieroduksjon (mikrobeprotein fra vomma) +7%
Økt fibernedbryting i vom. + 22%
Redusert metanproduksjon – 19%

Dette har gitt utslag i økte produksjonresulater:

Økt melkerproduksjon med 29,4 vs 27,6.
Økt fettinnhold 7%
Økt proteininnhold + 12%

Vår pris på Maxammonbygg, er 3,67. Ett basiskraftfor til melkeku, koster nå over 4,50. Kanskje tiden er inne for å gi det ett forsøk?

Klikk HER for bestilling og pris!

NutriFibre – Root to success

nutrifibre

NutriFibre er gras med et sterkt, imponerende rotsystem og nærings- og proteinrike blader. NutriFibre gir
en fordel sammenlignet med de grasarter som tradisjonelt sett dyrkes av melkebønder

Les mer