Sikre resultater med Maxammon

Vi vil gjerne minne om de positive resultatene vi fant i ett Maxammonforsøk som ble gjennomført av Universitetet i Poznan, Polen.

Dette uavhengige forsøket på melkekyr midt i laktasjonen, sammenlignet ubehandlet korn + soya, med den samme rasjonen med Maxammonbehandling av kornet (minus soya). Konklusjonene er:

Økt ph i vomma 6,0 vs 5,7.
Økt andel flyktige fettsyrer ( energiproduksjon fra vomma) + 15%
Økt bakterieroduksjon (mikrobeprotein fra vomma) +7%
Økt fibernedbryting i vom. + 22%
Redusert metanproduksjon – 19%

Dette har gitt utslag i økte produksjonresulater:

Økt melkerproduksjon med 29,4 vs 27,6.
Økt fettinnhold 7%
Økt proteininnhold + 12%

Vår pris på Maxammonbygg, er 3,67. Ett basiskraftfor til melkeku, koster nå over 4,50. Kanskje tiden er inne for å gi det ett forsøk?

Klikk HER for bestilling og pris!

MAXAMMON

Maxammon logo
Maxammonkorn er et alkalisk dyrefôr, produsert av korn fra norske bønder. Fôret er rikt på ammoniakk, og stimulerer derfor til at mikrobene i vomma produserer det viktige mikrobeproteinet.

Det ble først utprøvd i Norge på kjøttfebesetningen til Guri og Erlend Røhnebæk på Gjølstad. Det ga umiddelbar effekt, med en økning av tilvekst på 200 g/dag. I tillegg til at avføringen ble fastere, dyra ble renere, og behovet for strø ble redusert.

Forsøk på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har vist at det er mulig å øke Energi korrigert melk (EKM) ved bruk av Maxammonbehandlet havre til melkekuer. Det ble i tillegg opprettholdt en høy andel fett i melka.

Årsaken til økningen er den høye pH’en i Maxammonkornet. Den gir et bedre forhold for vommikrobene, slik at vommiljøet blir mer stabilt. Dette gjør også at den mikrobielle nedbrytningen av grovfôret fungerer mer effektivt, og fôrutnyttelsen til dyret øker. Det produseres altså mer melk på mindre fôr, det er lønnsomt. Les mer om resultatene her.

Det er selskapet Harbro som leverer Maxammon. Etablert i Skottland i 1977 og leverer 900 000 tonn dyrefôr hvert år til 25 land.

Egenskaper:

 • Øker kornets proteininnhold med 30%+
 • Øker pH-nivået i vomma
 • Øker fordøyeligheten på hele rasjonen
 • Forbedrer vommiljøet
 • Forbedrer dyras produksjonsevne

Leveranse:

Vi leverer valset, Maxammonbehandlet korn av alle norske kornslag. 
Kornet kan leveres på følgende måter:

 • Blåst i silo
 • Tippet løst på gulv
 • Storsekk eller rundball
 • Vi leverer også HEL maxammonhavre som fungerer like bra og til en lavere pris.

        Store partikler gir lav vombelastning

                    Lokalt korn foredles til Maxammonkorn og selges til bønder med drøvtyggere

Klikk HER for å bestilling og pris!

SiloSolve FC

Silosolve logo

Gjør god silo enda bedre!

SiloSolve® er et bakteriebasert ensileringsmiddel til forbedret ensilering og stabilitet i siloen. Graset ensileres raskt, og man unngår svinn av næringsstoffer og tørrstoff i lagringsperioden.

Klikk her for mer info om SiloSolve

7 DAGER FRA HØSTING TIL FERDIG SILO 

 • Rask ensilering
 • Lavt tap av TS og protein
 • Stopper vekst av mugg og skimmel
 • Kald, stabil silo hele året
 • Ikke varmgang på fôrbrett
 • Forbedret smak – gir økt produktivitet (mer melk/kjøtt)
 • Kan brukes på alle konvensjonelle avlingstyper og for ulike tørrstoffprosenter

BRUK

En 200 grams pose SiloSolve®FC rekker til 100 tonn gras

 • Fra 0,5 l væske pr. tonn
 • Kr 2 200 kr pr. pose
 • Kr 22 kr pr. tonn

TEKNOLOGI

SiloSolve®FC består av 2 bakteriekulturer:

 • Lactococcus lactis O-224 (melkesyre): Fjerner oksygen på bare noen få timer, og hemmer opptil 98 % av gjær og muggsopp.
 • Lentilactobacillus buchneri (edikksyre): Produserer eddiksyre for å eliminere ødeleggende organismer.

Klikk HER for å bestilling og pris!

Bolus

Bolus hjelper kua med levende kalver

Bolus fra bimeda dekker behovet for sporstoffene selen, jod, kobolt og kobber til storfe i 6 måneder.

Mangel på noen av disse sporstoffene gjør at de finstemte mekanismene i hormonproduksjonen svikter og kan gi følgende konsekvenser:

 • Harde fødsler
 • Svake kalver uten sugerefleks
 • Dårlig råmjølkskvalitet og immunitet
 • I neste fase problemer med å få kalv i kua

Vi har erfart, blant annet på egne kuer, at å tilføre sporstoffer gjennom bolus har løst disse problemene.

Fordeler med Bimeda sin unike bolus:

 • Ingen gjetting – leverer nøyaktig samme mengde selen, jod, kobolt og kobber hver eneste dag, i nivåer som er kompatible med dyrets daglige behov.
 • Leverer sporstoffer som er avgjørende for videre helse og fruktbarhet
 • Unik løselig glassformulering
 • Unik tilgjengelighet av ionisk kobber og kobolt i vomma

Ammeku er spesielt utsatt for mangel på sporstoff

Fôrrasjonen til ammeku inneholder ofte lite kraftfôr, og de får dermed i seg mindre sporstoffer enn storfe som spiser mer kraftfôr. Det er i tillegg lite selen i norsk og europeisk korn, og nærmest ikke noe selen i ensilert gras eller halm. Ammeku er derfor spesielt utsatt for mangel på selen, men også de andre sporstoffene. Innlegging av CoseICure bolus sørger for at dette ikke blir et problem.

Riktig dosering:

 • Drøvtyggende storfe over 2 måneder med vekt mellom 100-250 kg: 1 bolus.
 • Drøvtyggende storfe over 2 måneder med vekt over 250 kg: 2 bolus.
 • Ikke-drøvtyggende kalver eller storfe under 100 kg skal ikke gis bolus.

Daglig tilførsel til storfe (i en typisk 5 måneders periode) ved innførsel av 2 CoseICure bolus:

 • 178 mg kobber
 • 13,33 mg jod
 • 2 mg selen
 • 6,67 mg kobolt

*Bolusen vil vare i
4,5-6 måneder avhengig av fôrrasjonen til dyret.

Hver bolus inneholder:

 • 13,4% w/w kobber
 • 1,0% w/w jod
 • 0,15% w/w selen
 • 0,5% w/w kobolt

*w/w er vekt per vekt. En bolus veier ca. 100 g. Det betyr at det er 13.4 gram kobber i en bolus.

Klikk HER for å bestilling og pris!

Nutrifibre

nutrifibre

Dyrk ditt eget kraftfôr!

NutriFibre er en grasfrøblanding basert på en mykbladet strandsvingel, utviklet av Barenbrug spesielt tilpasset høyproduktive melkekyr. Det er spesielt 3 ting som skiller dette graset fra andre grasarter:

 • Høyere andel fordøyelig fiber (1% økt fiberfornøyelighet i graset gir 3,5% økt melkemengde).
 • Høy total protein- og energiproduksjonen per dekar.
 • Mineraleffektiv og klimaresistent på grunn av det kraftige rotsystemet.

NutreFibre fra Barenburg

Barenbrug er ett av verdens ledende selskap på foredling av grasfrø til både landbruk, park og idrett. De er til stede på 6 kontinenter, 20 land og har 840 ansatte.

Gjølstad Gård AS er enedistributør for NutriFiber i Norge.

Nutrifibre med lange røtter

Høyest proteininnhold 

NutriFibre® gir den høyeste totale protein- og energiproduksjonen per dekar sammenliknet med andre grasarter. Det er grunnen til at NutriFibre® gjør det mulig for bønder å redusere kostnadene til innkjøp av kraftfôr, og dermed redusere produksjonskostnadene. 

Et tre år langt forskningsprosjekt demonstrerer at NutriFibre® gir 30% mer tørstoff, og 30% mer protein enn flerårig raigras. Med riktig stell av enga vil kvaliteten og mengde bli opprettholdt i mange år. NutriFibre® har lang levetid og kommer til å produsere store avlinger i minst fem år. 

Mineraleffektivitet

På grunn av de lange røttene til NutriFibre® utnyttes 96% av næringsstoffene i jorda (nitrogen, fosfor og kalium).

Fordi NutriFibre® utnytter gjødsla optimalt og gjenveksten er hurtig.

Dette gir bonden større produksjon med samme mengde gjødsel, sammenlignet med andre grasarter. I tillegg gir det mindre utvasking av næringsstoffer.

 

Klimaresistent

NutriFibre® tåler lange tørkeperioder.Under tørken tar NutriFibre® opp vann fra dypere jordlag. Fordi det er ett bladgras med dypt rotsystem, gir det hurtig gjenvekst, og 47% høyere avling i tørkeperioder enn Raigras. 

I veldig våte perioder vil det samme gode rotsystemet til NutriFibre® ha en drenerende effekt. Det gjør enga mer holdbar, og den tåler kjøring i våte perioder. 

Friske dyr

Fibersammensetningen i bladene i i NutriFibre® stimulerer drøvtyggingen. Høy drøvtyggingsaktivitet gir god vomhelse. Friske kyr produserer mer melk. Sur vom er ett problem på mange melkebruk, og ofte er det ett skjult problem.

Det rammer vanligvis høyproduktive kyr som får for høy andel sukkerarter og stivelse i rasjonen, i forhold til fordøyelig fiber. Sur vom fører til lavere ytelse, lavere innhold av fett og protein, og ikke minst helseproblemer med dårlig fruktbarhet og klauvhelse.

Klikk HER for bestilling og pris!

NutriFibre – Root to success

nutrifibre

NutriFibre er gras med et sterkt, imponerende rotsystem og nærings- og proteinrike blader. NutriFibre gir
en fordel sammenlignet med de grasarter som tradisjonelt sett dyrkes av melkebønder

Les mer