Sikre resultater med Maxammon

Vi vil gjerne minne om de positive resultatene vi fant i ett Maxammonforsøk som ble gjennomført av Universitetet i Poznan, Polen.

Dette uavhengige forsøket på melkekyr midt i laktasjonen, sammenlignet ubehandlet korn + soya, med den samme rasjonen med Maxammonbehandling av kornet (minus soya). Konklusjonene er:

Økt ph i vomma 6,0 vs 5,7.
Økt andel flyktige fettsyrer ( energiproduksjon fra vomma) + 15%
Økt bakterieroduksjon (mikrobeprotein fra vomma) +7%
Økt fibernedbryting i vom. + 22%
Redusert metanproduksjon – 19%

Dette har gitt utslag i økte produksjonresulater:

Økt melkerproduksjon med 29,4 vs 27,6.
Økt fettinnhold 7%
Økt proteininnhold + 12%

Vår pris på Maxammonbygg, er 3,67. Ett basiskraftfor til melkeku, koster nå over 4,50. Kanskje tiden er inne for å gi det ett forsøk?

Klikk HER for bestilling og pris!

MAXAMMON

Maxammon logo
Maxammonkorn er et alkalisk dyrefôr, produsert av korn fra norske bønder. Fôret gir bedre vekst, og bedre melkeproduksjon.  Siden fôret er rikt på ammoniakk, stimulerer det produksjonen av mikrobeprotein – slik at behovet for bruk av soya reduseres. Dette bidrar til et mer bærekraftig landbruk.

Kua er en proteinfabrikk. Mikrobene som lever i ku-vomma kan utnytte nitrogenet fra proteinet som er nedbrutt, til å bygge opp høyverdig protein. Dette proteinet har alle essensielle aminosyrer. Mikrobe-proteinet fraktes deretter bakover i fordøyelsessystemet, og fordøyes i tarmen på samme måte som hos enmagede dyr. Mikrobe-proteinet har en svært god aminosyresammensetning og er drøvtyggernes hovedproteinkilde.

I Maxammonkorn er nitrogenet konvertert til ammoniakk. Ved å gi drøvtyggere dette, blir det flere av de mikrobene som lever av ammoniakken, og som selv blir til mikrobe-protein når de dør. Dermed har du brukt kua di til å produsere enda mer høyverdig protein selv, og du sparer samtidig miljøet for import av soya og raps.  Rett og slett en vinn-vinn-situasjon!

3 egenskaper:

 • Økt proteininnhold i kornet med 50%
 • Øker fordøyligheten på hele rasjonen
 • Kornet er alkalisk

Store partikler gir lav vombelastning

Miljøavtrykk

Innkjøp av lokalt korn som foredles til Maxammonkorn og deretter selges til storfebønder

Klikk HER for å bestilling og pris!

SiloSolve FC

Silosolve logo

Grovfôret er bondens mest verdifulle innsatsfaktor.

Det er avgjørende at graset ensileres godt og at en i størst mulig grad unngår svinn av næringstoffer og tørrstoff i lagrings-perioden.

SiloSolve® er et bakteriebasert ensileringsmiddel til forbedret ensilering og stabilitet i siloen.
LES HER:

7 DAGER FRA HØSTING TIL FERDIG SILO 

 • Rask ensilering:
  Lavt ts tap og proteintap
 • Stopper vekst av mugg og skimmel
 • Kald, stabil silo hele året
 • Ikke varmgang på fôrbrett

BRUK

En 200 grams pose SiloSolve®FC rekker til 100 tonn gras

 • Fra 0,5 l væske pr. tonn
 • Kr 1.950,- pr. pose
 • Kr 19,50,- pr. tonn

TEKNOLOGI

SiloSolve®FC består av 2 bakteriekulturer:

 • Lactobacillus lactis O224 (melkesyre)
 • Lactobacillus buchneri (edikksyre)

Klikk HER for å bestilling og pris!

Bolus

Bolus hjelper kua med levende kalver

Storfekjøttkontollen viser at 8% av kalvene dør før/under fødsel eller fram til avvenning. Mye av dette tapet kunne vært redusert ved sikker tilførsel av sporstoffer.

Her er CoseICure er et godt tilskudd, som dekker behovet for sporstoffene selen, jod, kobolt, kobber i 6 måneder.

Mangel på noen av disse sporstoffene gjør at de finstemte mekanismene i hormonproduksjonen svikter og kan gi følgende konsekvenser:

 • Harde fødsler
 • Svake kalver uten sugerefleks
 • Dårlig råmjølkskvalitet og immunitet
 • I neste fase problemer med å få kalv i kua

Vi har erfart, blant annet på egne kuer, at å tilføre sporstoffer gjennom bolus har løst disse problemene.

Fordeler med Bimeda sin unike bolus:

 • Ingen gjetting – leverer nøyaktig samme mengde selen, jod, kobolt og kobber hver eneste dag, i nivåer som er kompatible med dyrets daglige behov.
 • Leverer sporstoffer som er avgjørende for videre helse og fruktbarhet
 • Unik løselig glassformulering
 • Unik tilgjengelighet av ionisk kobber og kobolt i vomma

Ammeku er spesielt utsatt for mangel på sporstoff

Fôrrasjonen til ammeku inneholder ofte lite kraftfôr, og de får dermed i seg mindre sporstoffer enn storfe som spiser mer kraftfôr. Det er i tillegg lite selen i norsk og europeisk korn, og nærmest ikke noe selen i ensilert gras eller halm. Ammeku er derfor spesielt utsatt for mangel på selen, men også de andre sporstoffene. Innlegging av CoseICure bolus sørger for at dette ikke blir et problem.

Riktig dosering:

 • Drøvtyggende storfe over 2 måneder med vekt mellom 100-250 kg: 1 bolus.
 • Drøvtyggende storfe over 2 måneder med vekt over 250 kg: 2 bolus.
 • Ikke-drøvtyggende kalver eller storfe under 100 kg skal ikke gis bolus.

Hver bolus inneholder:

 • 13,4% w/w kobber
 • 1,0% w/w jod
 • 0,15% w/w selen
 • 0,5% w/w kobolt

*w/w er vekt per vekt. En bolus veier ca. 100 g. Det betyr at det er 13.4 gram kobber i en bolus.

Klikk HER for å bestilling og pris!

Nutrifibre

nutrifibre

NutriFibre er basert på en mykbladet strandsvingel med hvitkløver, utviklet av Barenbrug spesielt tilpasset høyproduktive melkekyr. Det er spesielt 3 ting som skiller dette graset fra andre grasarter:

 • Høyere andel fordøyelig fiber (1% økt fiberfornøyelighet i graset gir 3,5% økt melkemengde).

 • Høyeste totale protein- og energiproduksjonen per dekar.

 • Mineraleffektiv og klimaresistent på grunn av det kraftige rotsystemet.

NutreFibre fra Barenburg

NutriFiber produseres av Barenbrug som er ett nederlandsk selskap. Barenbrug er ett av verdens ledende selskap på foredling av grasfrø til både landbruk, park og idrett. De er til stede på 6 kontinenter, 20 land og har 840 ansatte.

Gjølstad Gård AS er enedistributør for NutriFiber i Norge.

Nutrifibre med lange røtter

Høyest proteininnhold 

NutriFibre® gir den høyeste totale protein- og energiproduksjonen per dekar sammenliknet med andre grasarter. Det er grunnen til at NutriFibre® gjør det mulig for bønder å redusere kostnadene til innkjøp av kraftfôr, og dermed redusere produksjonskostnadene. 

Et tre år langt forskningsprosjekt demonstrerer at NutriFibre® gir 30% mer tørstoff, og 30% mer protein enn flerårig raigras. Med riktig stell av enga vil kvaliteten og mengde bli opprettholdt i mange år. NutriFibre® har lang levetid og kommer til å produsere store avlinger i minst fem år. 

Mineraleffektivitet

På grunn av de lange røttene til NutriFibre® utnyttes 96% av næringsstoffene i jorda (nitrogen, fosfor og kalium).

Fordi NutriFibre® utnytter gjødsla optimalt og gjenveksten er hurtig.

Dette gir bonden større produksjon med samme mengde gjødsel, sammenlignet med andre grasarter. I tillegg gir det mindre utvasking av næringsstoffer.

 

Klimaresistent

NutriFibre® tåler lange tørkeperioder.Under tørken tar NutriFibre® opp vann fra dypere jordlag. Fordi det er ett bladgras med dypt rotsystem, gir det hurtig gjenvekst, og 47% høyere avling i tørkeperioder enn Raigras. 

I veldig våte perioder vil det samme gode rotsystemet til NutriFibre® ha en drenerende effekt. Det gjør enga mer holdbar, og den tåler kjøring i våte perioder. 

Friske dyr

Fibersammensetningen i bladene i i NutriFibre® stimulerer drøvtyggingen. Høy drøvtyggingsaktivitet gir god vomhelse. Friske kyr produserer mer melk. Sur vom er ett problem på mange melkebruk, og ofte er det ett skjult problem.

Det rammer vanligvis høyproduktive kyr som får for høy andel sukkerarter og stivelse i rasjonen, i forhold til fordøyelig fiber. Sur vom fører til lavere ytelse, lavere innhold av fett og protein, og ikke minst helseproblemer med dårlig fruktbarhet og klauvhelse.

Klikk HER for bestilling og pris!

NutriFibre – Root to success

nutrifibre

NutriFibre er gras med et sterkt, imponerende rotsystem og nærings- og proteinrike blader. NutriFibre gir
en fordel sammenlignet med de grasarter som tradisjonelt sett dyrkes av melkebønder

Les mer