Sikre resultater med Maxammon

Vi vil gjerne minne om de positive resultatene vi fant i ett Maxammonforsøk som ble gjennomført av Universitetet i Poznan, Polen.

Dette uavhengige forsøket på melkekyr midt i laktasjonen, sammenlignet ubehandlet korn + soya, med den samme rasjonen med Maxammonbehandling av kornet (minus soya). Konklusjonene er:

Økt ph i vomma 6,0 vs 5,7.
Økt andel flyktige fettsyrer ( energiproduksjon fra vomma) + 15%
Økt bakterieroduksjon (mikrobeprotein fra vomma) +7%
Økt fibernedbryting i vom. + 22%
Redusert metanproduksjon – 19%

Dette har gitt utslag i økte produksjonresulater:

Økt melkerproduksjon med 29,4 vs 27,6.
Økt fettinnhold 7%
Økt proteininnhold + 12%

Vår pris på Maxammonbygg, er 3,67. Ett basiskraftfor til melkeku, koster nå over 4,50. Kanskje tiden er inne for å gi det ett forsøk?

Klikk HER for mer informasjon!

MAXAMMON

Maxammon logo
Maxammonkorn er et alkalisk dyrefôr, produsert av korn fra norske bønder. Fôret gir bedre vekst, og bedre melkeproduksjon.  Siden fôret er rikt på ammoniakk, stimulerer det produksjonen av mikrobeprotein – slik at behovet for bruk av soya reduseres. Dette bidrar til et mer bærekraftig landbruk.

Kua er en proteinfabrikk. Mikrobene som lever i ku-vomma kan utnytte nitrogenet fra proteinet som er nedbrutt, til å bygge opp høyverdig protein. Dette proteinet har alle essensielle aminosyrer. Mikrobe-proteinet fraktes deretter bakover i fordøyelsessystemet, og fordøyes i tarmen på samme måte som hos enmagede dyr. Mikrobe-proteinet har en svært god aminosyresammensetning og er drøvtyggernes hovedproteinkilde.

I Maxammonkorn er nitrogenet konvertert til ammoniakk. Ved å gi drøvtyggere dette, blir det flere av de mikrobene som lever av ammoniakken, og som selv blir til mikrobe-protein når de dør. Dermed har du brukt kua di til å produsere enda mer høyverdig protein selv, og du sparer samtidig miljøet for import av soya og raps.  Rett og slett en vinn-vinn-situasjon!

3 egenskaper:

 • Økt proteininnhold i kornet med 50%
 • Øker fordøyligheten på hele rasjonen
 • Kornet er alkalisk

Store partikler gir lav vombelastning

Miljøavtrykk

Innkjøp av lokalt korn som foredles til Maxammonkorn og deretter selges til storfebønder

Klikk HER for å be om mer informasjon!

SiloSolve FC

Silosolve logo

Grovfôret er bondens mest verdifulle innsatsfaktor.

Det er avgjørende at graset ensileres godt og at en i størst mulig grad unngår svinn av næringstoffer og tørrstoff i lagrings-perioden.

7 DAGER FRA HØSTING TIL FERDIG SILO 

 • Rask ensilering:
  Lavt ts tap og proteintap
 • Stopper vekst av mugg og skimmel
 • Kald, stabil silo hele året
 • Ikke varmgang på fôrbrett

BRUK

En 200 grams pose SiloSolve®FC rekker til 100 tonn gras

 • Fra 0,5 l væske pr. tonn
 • Kr 1.950,- pr. pose
 • Kr 19,50,- pr. tonn

TEKNOLOGI

SiloSolve®FC består av 2 bakteriekulturer:

 • Lactobacillus lactis O224 (melkesyre)
 • Lactobacillus buchneri (edikksyre)

Klikk HER for å be om mer informasjon!

Bolus

Bolus hjelper kua med levende kalver
Bolus logo
For alle ammekuprodusenter er en levende kalv pr ku alfa og omega. At dette er krevende viser tall fra Storfekjøttkontollen som viser at 8% av kalvene dør før eller under fødsel eller fram til avvenning. Vi tror at mye av dette tapet kunne vært redusert ved sikker tilførsel av sporstoffer. Mangel på ett eller flere av de gjør at de finstemte mekanismene i hormonproduksjonen som er så viktig i reproduksjonen svikter helt eller delvis.
Vi bønder opplever dette i form av harde fødsler, generelt svake kalver uten sugerefleks, dårlig råmjølkskvalitet og immunitet. Og i neste fase problemer med å få kalv i kua igjen. Det blir en negativ spiral, som preger bondens hverdag, og går utover arbeidslyst og motivasjon.

Norsk korn har lave nivåer av selen, dermed vil mineraltilsetninger være nødvendig. CoseICure vil være et godt tilskudd for å dekke opp behovet for selen, jod, kobolt og kobber.

Vi har erfart at å tilføre sporstoffer gjennom bolus har løst en problematisk hverdag for mange.

Klikk HER for å be om mer informasjon!

Nutrifibre

nutrifibre
nutrifibre-logo

Stadig flere melkeprodusenter har oppdaget fordelene med grasfrøblandingen NutriFiber. Suksessfaktoren er en høyere andel fordøyelig fiber, og en botanisk sammensetning som gir høyere avling. Høy fiberfordøyelighet gir umiddelbar respons på fett og proteininnhold i melka, men også på melkemengden. 1% økt fiberfordøyelighet gir 3,5% økt melkemengde. NutriFiber er basert på mjukbladet strandsvingel og hvitkløver. Det kraftige rotsystemet sikrer god vanntilgang, og utnyttelse av næringsstoffene fra jord og gjødsel.

DEN NYE GRASTEKNOLOGIEN

Grunnlaget for NutriFibre er en mykbladet strandsvingel utviklet av Royal Barenbrug-gruppens internasjonale avlsprogram «Grass for highly productive dairy cattle» (gras til høyproduktivemelkekyr).

NutriFibre-teknologien kombinerer mineraleffektivitet, høy proteinproduksjon, lettfordøyelige, fiberrike cellevegger og ett kraftig rotsystem.

Nutrifibre med lange røtter

Høyest proteininnhold 

NutriFibre® gir den høyeste totale protein- og energiproduksjonen per dekar sammenliknet med andre grasarter. Det er grunnen til at NutriFibre® gjør det mulig for bønder å redusere kostnadene til innkjøp av kraftfôr, og dermed redusere produksjonskostnadene. 

Et tre år langt forskningsprosjekt demonstrerer at NutriFibre® gir 30% mer tørstoff, og 30% mer protein enn flerårig raigras. Med riktig stell av enga vil kvaliteten og mengde bli opprettholdt i mange år. NutriFibre® har lang levetid og kommer til å produsere store avlinger i minst fem år. 

Friske dyr

Fibersammensetningen i bladene i i NutriFibre® stimulerer drøvtyggingen. Høy drøvtyggingsaktivitet gir god vomhelse. Friske kyr produserer mer melk. Sur vom er ett problem på mange melkebruk, og ofte er det ett skjult problem.

Det rammer vanligvis høyproduktive kyr som får for høy andel sukkerarter og stivelse i rasjonen, i forhold til fordøyelig fiber. Sur vom fører til lavere ytelse, lavere innhold av fett og protein, og ikke minst helseproblemer med dårlig fruktbarhet og klauvhelse. 

Klimaresistent

NutriFibre® tåler lange tørkeperioder.Under tørken tar NutriFibre® opp vann fra dypere jordlag. Fordi det er ett bladgras med dypt rotsystem, gir det hurtig gjenvekst, og 47% høyere avling i tørkeperioder enn Raigras. 

I veldig våte perioder vil det samme gode rotsystemet til NutriFibre® ha en drenerende effekt. Det gjør enga mer holdbar, og den tåler kjøring i våte perioder. 

Mineraleffektivitet

På grunn av de lange røttene til NutriFibre® utnyttes 96% av næringsstoffene i jorda (nitrogen, fosfor og kalium). 

Fordi NutriFibre® utnytter gjødsla optimalt og gjenveksten er hurtig. 

Dette gir bonden større produksjon med samme mengde gjødsel, sammenlignet med andre grasarter. I tillegg gir det mindre utvasking av næringsstoffer. 

Klikk HER for å be om mer informasjon!

NutriFibre – Root to success

nutrifibre

NutriFibre er gras med et sterkt, imponerende rotsystem og nærings- og proteinrike blader. NutriFibre gir
en fordel sammenlignet med de grasarter som tradisjonelt sett dyrkes av melkebønder

Les mer