Skip to content
Maxammon Havre og Bygg er et alkalisk dyrefor
Les mer, klikk på bilde

Alkalisk korn

Maxammon logo
Nutrifibre med et kraftig rotsystem
Les mer, klikk på bilde

NutriFibre Såfrø

SiloSolve er avgjørende for at graset ensileres godt
Les mer, klikk på bilde

Bakteriebasert ensileringsmiddel

Silosolve logo
Les mer, klikk på bilde

Bolus med mikronæringsstoffer

For mer informasjon om våre produkter

Fyll inn det lille skjemaet her, eller ring Ole Sverre Larsen på tlf. 920 55 254. Du kan også sende en e-post til osl@gjolstadgard.no.

Navn*
Adresse*
Postnummer*
Poststed*
Telefon*
E-post*
Kontakt*
NutriFiber såfrø - leveres i sekk a 15 kg . pris pr kg kr. 100,-
    kr. 
Maxammonkorn Havre - leveres i sekk a 10 kg . pris pr kg kr. 100,-
    kr. 
------------------------
Sub total kr.